Maker Faire Copenhagen afholdes i og omkring Ungdomsklubben og Ungekulturhuset på Smedetoften. Adressen er

Smedetoften 12-14
2400 København NV

Det ligger bag Biblioteket på Rentemstervej og det er gratis at parkere i området.